آسانسور غیرفعال اتوماتیک درب اتوماتیک

- Jun 29, 2020-

اندازه سکوی بستر: 1400 * 1100 بار: 250 کیلوگرم ارتفاع بالابر: 1.25 متر درب سکو: دستی درب فرود: درب اتوماتیک