آسانسور صندلی چرخدار هیدرولیک دو برج 1000 کیلوگرم ظرفیت

- May 08, 2020-

حمل آسانسور هیدرولیک دو برج

قدبه عنوان مشتری
اندازه بستر{0}} * 1000 میلی متر
ظرفیت بار1000 کیلوگرم
رنگسفید
موادآلومینیوم


hydraulic wheelchair lift