نصب و راه اندازی آسانسور شیب دار را تمام کنید

- Jun 28, 2020-

نصب آسانسور بستر نصب شده است. این امر به معلولان کمک می کند تا از پله ها به راحتی بالا و پایین و پایین بروند ، اندازه سکوی 1120 * 800 میلی متر بار 250 کیلوگرم است