حمل و نقل آسانسور ویلچر قابل حمل به کره

- Mar 09, 2020-

حمل و نقل به آسانسور قابل حمل به کره

اندازه سکوی 1495 * 800 میلی متر

اندازه ابعاد 1505 9 924 * 130 میلی متر

  1. کنترل به روز شده

  2. طراحی نوع متحرک

  3. رنگ سفارشی است