محصولات برای مشتری از SAN SALVADOR حمل و نقل به پایان می رسد

- Sep 29, 2019-

این آسانسور ویلچر از طرف سان سالوادور برای مشتری ساخته شده است

با توجه به نیاز وی در مورد آن ، ما اندازه سکوی 1200 * 1000mm ، ظرفیت بار 300 کیلوگرم را ساختیم

ارتفاع آسانسور 2.5m.

به غیر از پیکربندی استاندارد ، او همچنین درب فرود را انتخاب می کند.

ما از روش بسته بندی مونتاژ برای بسته بندی آسانسور ویلچر stable باثبات تر و جلوگیری از صدمه در حمل و نقل استفاده می کنیم

plywood package (1)

spare parts

plywood package (2)