تحویل آسانسور بستر عمودی به بندر

- Jul 31, 2019-

آسانسورهای بسترهای نرم افزاری عمودی بدون درز ، دربهای سکو ، درهای فرود ، پشتیبانی از سفارشی سازی میز ، اکنون مطابق با نیاز مشتری ، آماده تحویل به مشتریان

vertical platform lift