حمل و نقل صندلی چرخدار عمودی

- May 15, 2020-

حمل و نقل آسانسور صندلی چرخدار

پارامترهای فنی

برجبرج دونفره
بار1000 کیلوگرم
اندازه بستر{0}} * 1000 میلی متر
ارتفاع بالابری3m
ولتاژ220/380V