گرمی از تجهیزات جدید برای زیبایی هرچه بیشتر محصولات ما تجلیل کنید

- May 19, 2020-

اضافه کردن دستگاه حکاکی لیزری ، دستگاه برش لوله اتوماتیک ، تجهیزات جوشکاری ربات ، تجهیزات ما زیبا تر ، نفیس تر هستند و می توانند در آزمون قرار بگیرند

7ba5da4f77f3efce2df6dad0a74033b